Informes Pericials / Assistència en judicis

Els nostres pèrits econòmics ofereixen assessorament i assistència en processos judicials arbitrals i de mediació.

Informes com a experts independents

Informes per danys i perjudicis

  • Incompliments contractuals.
  • Lucre cessant.

Altres informes

  • Investigació sobre possibles fraus.
  • Expedients de regulació i acomiadaments individuals.
  • Clàusula sòl - revisió tipus d’interès.
  • Impactes fiscals.
  • Rendes i herències.