Auditoria Externa

El servei d’auditoria, ajustat al marc normatiu aplicable, reforça la confiança de la informació comptable i financera de la seva empresa, tant pels propis accionistes com davant de tercers.

L’experiència de la nostra firma en la realització d’auditories permet aportar valor afegit i benefici pel client. No només atorguem fiabilitat als estats financers i transparència a la gestió, també complementem la nostra actuació amb determinades recomanacions. El propòsit és assegurar valor i aportar millores sobre els aspectes claus de la seva empresa de forma pràctica.

Els nostres sistemes i procediments de control intern en la metodologia de treball garanteixen la qualitat del servei que s’adapta a la Norma Tècnica sobre Control de Qualitat.

Auditoria externa

  • Auditoria obligatòria o voluntària de Comptes Anuals i informes relacionats.
    Es complementarà l’informe legal d’auditoria amb tres informes de caràcter intern.
    (Informe previ + informe d’inventari + informe final)
  • Auditoria de comptes consolidats.
  • Auditoria i revisió de “reporting packages”.