Altres Informes d'Auditoria

Som especialistes en un ampli ventall d’altres treballs d’auditoria que requereixen un alt nivell de coneixements de l’àmbit normatiu i legal que els regula.

Informes de requeriment legal

  • Ampliacions de capital.
  • Reduccions de capital.
  • Augment de capital per compensació de crèdits.
  • Informe d’expert independent sobre valoració d’aportacions no dineràries.
  • Projectes de fusió, escissió i altres operacions corporatives.
  • Revisions justificatives de concessió de subvencions.
  • Informes especials com ara els adreçats a la CNMC.

Altres informes

  • Informes de “Ecoembes”.
  • Treballs de revisió limitada d’informació financera.
  • Encàrrecs de procediments acordats sobre informació financera.